About

చూడలేదు కదానని , రాత్రి కురిసి వెళ్ళిన సౌందర్యపు ఝడిని , అల్పమైనదని అనేసెయ్ గలమా ...

Tuesday, 9 April 2013

ఫుట్ ప్రింట్స్

నిన్న నేను చెప్పిన ఫుట్ ప్రింట్స్ ఇదే ...

No comments: