About

చూడలేదు కదానని , రాత్రి కురిసి వెళ్ళిన సౌందర్యపు ఝడిని , అల్పమైనదని అనేసెయ్ గలమా ...

Friday, 30 November 2012

రోస్ అండ్ ఎడ్వర్డ్ అను ప్రేమ కవిత


ఎందుకు  నేర్చుకుంటేనేం కానీ
బాలేదు 
రెండు పుటల తరువాతి 
కథను చదవడం.
సరే దాచుకుందాం 
ఎవరి నుండో కాదు 
మన నుండి మనల్నే 
సరే ...పదిలం  మరి 
నిన్ను నాలో కోల్పాయావని 
అపహాస్యమవకుండా 
నేను బాలేను 
కానీ తెలుసు 
యు ఆర్ ఓకే ఎల్ల వేళల వోలె 
ఎందుకంటావా ?
నీ చరిత్ర పరీక్షలో 
నాకు ఒంద  మార్కులు 
ఆవిడ ఈవిడా ఏవిడా  
వల వలా 
విల విలా 
ఇదేం  బాలేదు 
సృష్టి ఇట్లా !
 అందరూ స్థన్యులో
కాదంటే  ఎడారులో అవ్వాలి  
ఇట్లా  లింగ ప్రేమ ఎంత కాలమని 
ప్రేమించుకుందాం 
కానీ ఇట్లా కాదు 
కాకుంటే ఎట్లానో నాకూ... తెలీదు 
సింహాన్ని నువ్వు ప్రేమించలేవ్ 
ఎన్నటికి గ్రామసింహాలు కాలేని 
పుట్టు సింహాల పరిచయం నీకు భయం 
సరే ఇక ముగిద్దాం 
దీపాల  వేళయింది 
ఇది నువ్వు చూడలేని కాంతి 

No comments: